Dutch Mitochondrial Awareness Week is een initiatief van de patiëntenadviesraad van Radboud Center for Mitochondrial Medicine (RCMM)